Säljstart 18 februari

7 februari, 2018

ProEXR File Description

=Attributes=
cameraAperture (float): 36.000004
cameraFNumber (float): 11.000000
cameraFarClip (float): 1000000015047466200000000000000.000000
cameraFarRange (float): 1000.000000
cameraFocalLength (float): 24.999998
cameraFov (float): 71.475395
cameraNearClip (float): 0.000000
cameraNearRange (float): 0.000000
cameraProjection (int): 0
cameraTargetDistance (float): 4195.757324
cameraTransform (m44f)
channels (chlist)
compression (compression): Zip
dataWindow (box2i): [0, 0, 3999, 2827]
displayWindow (box2i): [0, 0, 3999, 2827]
lineOrder (lineOrder): Increasing Y
name (string): ""
pixelAspectRatio (float): 1.000000
screenWindowCenter (v2f): [0.000000, 0.000000]
screenWindowWidth (float): 1.000000
type (string): "scanlineimage"

=Channels=
A (float)
B (float)
G (float)
MatID_001.B (float)
MatID_001.G (float)
MatID_001.R (float)
MatID_002.B (float)
MatID_002.G (float)
MatID_002.R (float)
MatID_003.B (float)
MatID_003.G (float)
MatID_003.R (float)
MatID_004.B (float)
MatID_004.G (float)
MatID_004.R (float)
MatID_005.B (float)
MatID_005.G (float)
MatID_005.R (float)
ObjectID_001.B (float)
ObjectID_001.G (float)
ObjectID_001.R (float)
ObjectID_002.B (float)
ObjectID_002.G (float)
ObjectID_002.R (float)
ObjectID_003.B (float)
ObjectID_003.G (float)
ObjectID_003.R (float)
ObjectID_004.B (float)
ObjectID_004.G (float)
ObjectID_004.R (float)
ObjectID_005.B (float)
ObjectID_005.G (float)
ObjectID_005.R (float)
R (float)
VRayDRBucket.B (float)
VRayDRBucket.G (float)
VRayDRBucket.R (float)
VRayExtraTex_Map #2140617276.B (float)
VRayExtraTex_Map #2140617276.G (float)
VRayExtraTex_Map #2140617276.R (float)
VRayRawLighting.B (float)
VRayRawLighting.G (float)
VRayRawLighting.R (float)
VRayRawShadow.B (float)
VRayRawShadow.G (float)
VRayRawShadow.R (float)
VRayReflection.B (float)
VRayReflection.G (float)
VRayReflection.R (float)
VRayReflectionFilter.B (float)
VRayReflectionFilter.G (float)
VRayReflectionFilter.R (float)
VRayRefraction.B (float)
VRayRefraction

Välkommen till säljstart av hus 12 i Tingstorget söndagen den 18 februari.

Vi har öppet hus från klockan 12:00 till 13:30. Du kommer då att kunna ta del av försäljningsmaterial, som ritningar, modeller och priser. På plats finns vi på Titania, samt våra mäklare från Nytt Hem.

Har du inte redan fått information via mejl kan du göra en intresseanmälan för att få komplett information om eventet.