Säljstart 2 april

26 mars, 2017

ProEXR File Description

=Attributes=
cameraAperture (float): 35.000000
cameraFNumber (float): 11.000000
cameraFarClip (float): 1000000015047466200000000000000.000000
cameraFarRange (float): 1000.000000
cameraFocalLength (float): 38.000004
cameraFov (float): 49.427353
cameraNearClip (float): 0.000000
cameraNearRange (float): 0.000000
cameraProjection (int): 0
cameraTargetDistance (float): 6067.623047
cameraTransform (m44f)
channels (chlist)
compression (compression): Zip
dataWindow (box2i): [0, 0, 3719, 2630]
displayWindow (box2i): [0, 0, 3719, 2630]
lineOrder (lineOrder): Increasing Y
pixelAspectRatio (float): 1.000000
screenWindowCenter (v2f): [0.000000, 0.000000]
screenWindowWidth (float): 1.000000

=Channels=
A (float)
B (float)
G (float)
MtlID1 zgrade crv-zel-bez.B (float)
MtlID1 zgrade crv-zel-bez.G (float)
MtlID1 zgrade crv-zel-bez.R (float)
MtlID2 zgrade crv-zel-bez.B (float)
MtlID2 zgrade crv-zel-bez.G (float)
MtlID2 zgrade crv-zel-bez.R (float)
MtlID3 zgrade crv-zel-bez.B (float)
MtlID3 zgrade crv-zel-bez.G (float)
MtlID3 zgrade crv-zel-bez.R (float)
MtlID4 zgrade crv-zel-bez.B (float)
MtlID4 zgrade crv-zel-bez.G (float)
MtlID4 zgrade crv-zel-bez.R (float)
MultiMatteElement.B (float)
MultiMatteElement.G (float)
MultiMatteElement.R (float)
ObjID2Foresti1.B (float)
ObjID2Foresti1.G (float)
ObjID2Foresti1.R (float)
ObjID2tForesti2+metal.B (float)
ObjID2tForesti2+metal.G (float)
ObjID2tForesti2+metal.R (float)
ObjID3Vegetacija.B (float)
ObjID3Vegetacija.G (float)
ObjID3Vegetacija.R (float)
R (float)
VRayDRBucket.B (float)
VRayDRBucket.G (float)
VRayDRBucket.R (float)
VRayRawShadow.B (float)
VRayRawShadow.G (float)
VRayRawShadow.R (float)
VRayReflection.B (float)
VRayReflection.G (float)
VRayReflection.R (float)
VRayReflectionFilter.B (float)
VRayReflectionFilter.G (float)
VRayReflectionFilter.R (float)
VRayRefraction.B (float)
VRayRefraction.G (float)
VRayRefraction.R (float)
VRayRefractionFilter.B (float)
VRayRefractionFilter.G (float)
VRayRefractionFilter.R

Välkommen till säljstart av hus 7 i Tingstorget söndagen den 2 april.

 Vi har öppet hus från klockan 12:00 till 13.30. Då kommer du att kunna ta del av försäljningsmaterial, som ritningar, modeller och priser. På plats finns vi Titania, samt våra mäklare från Nytt Hem.

Har du inte redan fått information via mejl kan du göra en intresseanmälan för att få komplett information om eventet.